We at ASD-CSIC group are very proud of our Berta Morell Roviva who will defend her PhD dissertation next 25/06/2019 in UAB. This is of special significance Berta Morellfor her PhD co-director Juan F. Gibaja Bao.  

PhD: Berta Morell Rovira
PhD Dissertation: LA CRONOLOGIA COM A MITJÀ D’INTERPRETACIÓ SOCIAL: ELS CONTEXTOS FUNERARIS DEL N-E DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE FINALS DELS Vè I INICIS DEL IV MIL·LENI CAL BC – THE CHRONOLOGY AS MEDIUM OF SOCIAL INTERPRETATION: THE FUNERARY CONTEXT OF THE N-E OF IBERIA BETWEEN THE END OF THE V MILLENIUM AND THE START OF THE IV MILLENNIUM (Cal. BC).

Directors: Joan Anton Barceló Álvarez, Juan Francisco Gibaja Bao (CSIC)
Date/hour: 25/06/2019, 10:00h.
Venue: B7/052 Sala de Graus, Facultat/Institut Filosofia i Lletres, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA